Økonomi

Økonomisk kartlegging og refinansiering - sammen skal vi lykkes!

Når privatøkonomien svikter.

Det er ulike årsaker til at økonomiske problemer oppstår. Det kan ofte relateres til sykdom, arbeidsledighet, samlivsbrudd, rusproblemer, eller fristelser til å bestille varer og tjenester på kreditt. Konsekvensene er store og kan føre til betalingsanmerkninger, pant i eiendeler, «svartelisting» hos bankene/kreditorene, og i verste fall tvangssalg. Mange mister oversikten i en vanskelig tid.

Dersom du har sikkerhet i egen bolig kan vi hjelpe deg! Vi har 15 års erfaring fra bransjen, og har opparbeidet oss betydelig kompetanse innenfor løsninger av gjeldsproblemer og refinansiering av høy gjeld.

Vi vektlegger en aktiv og personlig kommunikasjon, sørger for en etisk god og riktig behandling, og sammen i fellesskap løser vi utfordringene! Det er aldri for sent å finne en løsning.

Vi jobber etter modellen «no cure – no pay» – og tar ikke betalt dersom vi ikke kommer i mål med refinansiering av din gjeld. Du løper altså ingen kostnadsrisiko ved å la oss forsøke å hjelpe deg med dine økonomiske problemer.

Vi kan hjelpe med

N

Refinansiering - Få kontroll over egen økonomi

N

Pris - No Cure, No pay

N

Planlegging av din personlige økonomi – budsjett

N

Økonomisk opprydding